Skabeloncenter - Templafy

Indhold for Skabeloncenter - Templafy

Skabeloncen­ter - Templafy


Skabeloncenter er på vej til dig

Skabeloncenter - også kaldet Templafy - er en brugervenlig løsning til styring af de 6 typer af dokumenter. 
Det er :

  • Brev - både fra Word og fra Acadre med mulighed for at trække fraser* ind
  • Notat - både fra Word og Acadre med mulighed for at trække fraser * ind
  • Pjecer - med adgang til Skyfish (vores billedarkiv)
  • PowerPoint - med opsatte grafer og diagrammer samt adgang til Skyfish (vores billedarkiv)
  • Rapportskabelon - med opsatte tabeller og sider
  • Email-signatur (som du selv vedligeholder)
* fraser - hvad er det? 
Fraser er sætninger eller afsnit som vi bruger gentagende gange, når vi opretter dokumenter (breve, notater, sagsfremstilling). 
Det kan fx være en klagevejledning. Den ligger nu som en del af Skabeloncentret, hvorfra den trækkes ind i dit dokument. 
 
 

Skabeloncentret - en enkel måde at arbejde på
Skabeloncentret - Templafy - sikrer at du nemt og enkelt opretter og redigerer dokumenter.

Fordi alle skabeloner automatisk har adresse, logo og dine personlige informationer ( navn, arbejdsplads ).

Det betyder, at vi reducerer antallet af dokumenter, fordi vi nu arbejder ud fra et grundlæggende dokument, som altid sikrer, at kommunens visuelle identitet er overholdt.

Det vil spare alle for en masse tid med at finde evt. logo, farver og formuleringer.

Skabeloncentret - Templafy - betyder, at du ikke længere skal genbruge dokumenter eller indhold fra gamle dokumenter og præsentationer med risikoen for at benytte ikke opdateret materiale. 
 
Med Templafy kan du nu arbejde med god samvittighed, fordi Skabeloncentret sikrer nem adgang til opdateret korrekt indhold, adgang til billedarkiv og ikke mindst sikrer, at dine dokumenter er webtilgængelige.
 
 

Fraser i Skabeloncen­tre­t

Fraser - hvad er det? 
Fraser er sætninger eller afsnit som vi bruger gentagende gange, når vi opretter dokumenter (breve, notater, sagsfremstilling). 

Det kan fx være en klagevejledning. Den ligger nu som en del af Skabeloncentret, hvorfra den trækkes ind i dit dokument. 
 
Frasen vedligeholdes et sted fra nemlig fra Skabeloncentret. 

Tal med din redaktør af Templafy om, hvordan du får opdateret dine fraser. 
 

Pjecer i Word

Skabeloncentret giver dig god mulighed for at arbejde kreativt med designlinien, når du skal fremstille en ny brochurer / folder.

Med brochure-skabelonerne i Templafy kan alle hurtigt og nemt producere både omslag og indhold. Det er muligt at arbejde med brochurer / foldere  i A4 og A5.

Skabelonerne sikrer, at alle designprincipper overholdes. 

 

Email-signa­tur

Når du åbner din e-mail er det første, du skal gøre at færdiggøre din e-mailsignatur. 

Det kan du ikke ændre
Dit navn og din stillingsbetegnelse kan du ikke rette i.
Det henter vi fra lønsystemet.

Du skal selv 

  • skrive dine telefonnumre ind 
  • den mailadresse I benytter, som jeres svar-mail
  • du skal selv vælge hvilket center du hører under og evt. team eller institution

Herefter kan du forhåndsvise din e-mail signatur.
Tryk ja, hvis ok eller ret den til, hvis du mangler noget.

Fremover retter du selv din e-mail signatur, hvis du får nyt telefonnummer eller skifter team / center. 

Se ovenstående billede. 

Er der spørgsmål til selve signaturen kontakt Ulla Skytte på skyt@fredensborg.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til Templafy kontakt Ulla Skytte på skyt@fredensborg.dk

Har du spørgsmål til Templafy og Acadre kontakt IT via Topdesken