Fleksibel lønpakke

Fleksibel lønpakke

 

Fredensborg Kommune vil gerne være med til at give alle medarbejdere - mulighed for uddannelse og udvikling såvel fagligt som menneskeligt, sådan at den enkelte til enhver tid kan udføre de daglige opgaver på en kvalificeret og effektiv måde.

Gennem din fleksible lønpakke åbner der sig mulighed, for at du via bruttolønnen kan købe kurser eller en uddannelse, som understøtter dine mere langsigtede ønsker og behov i forhold til dit arbejdsliv. Denne form for uddannelse kan være af personlighedsudviklende karakter, specifikt rettet mod et kompetenceløft i en helt ny retning eller valgt, fordi den kan være med til at forme din jobfremtid.

 

 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til uddannelse som fleksibel lønpakke / bruttolønsaftale, kan du kontakte 

Mia Hegnslund
mihe@fredensborg.dk
tlf 72 56 20 59