Whistleblowerordning

Whistleblow­ero­rdn­ing

Fredensborg Kommunes whistleblowerordning giver kommunens medarbejdere mulighed for at indberette alvorlige forseelser – eller mistanke herom - på arbejdspladsen eller i Fredensborg Kommune.
 
De forhold, som ordningen giver mulighed for at indberette, er alvorlige, grove, gentagne eller systematiske fejl, forsømmelser eller lovovertrædelser, eller mistanke herom, hvad enten de er begået af kommunen som sådan eller af kommunens ansatte i deres ansættelsesforhold.

Du kan fortsat henvende dig til din nærmeste leder eller andre leder i kommunen med forhold af denne art, og Whistleblowerordningen er derfor tænkt som et alternativ, som medarbejderne kan benytte sig af, hvis de ikke ønsker at bruge til den almindelige kommunikationsvej.

Kommunen har valgt at whistleblowerordningen bliver administreret af et eksternt advokatfirma.Indberetning i ordningen kan ske enten med angivelse af navn, eller helt anonymt. Hvis du vælger, at oplyse dit navn er det lettere at indsamle supplerende oplysninger og lave en fyldestgørende undersøgelse af de indberettede forhold. Hvis du imidlertid ønsker at indberette anonymt, sikrer systemet bl.a. mulighed for løbende kommunikation via pinkode login med dig.

Du kan uden konsekvens for dit ansættelsesforhold indberette din viden eller mistanke om alvorlige forseelser foretaget af ansatte i kommunen eller kommunen som sådan.

Alle henvendelser behandles fortroligt. Indberetningerne screenes af det advokatfirma, der administrerer ordningen og bliver herefter videresendt til evt. yderligere behandling i kommunen. Det er forhandlingschefen, som modtager indberetningerne, når de er gennemgået af advokatfirmaet.

I Retningslinjer for whistleblowerordning og Information til ansatte om whistleblowerordning kan du læse mere om ordningen.

Velkommen til DAHL Whistleblower  - indtast 1234 som adgangskode 
 

Fakta

En whistleblower er en betegnelse for en person, der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i organisationer eller offentlige institutioner, som den pågældende har kendskab eller mistanke om.

Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende i kraft af sit ansættelsesforhold eller lignende er underlagt tavshedspligt dvs. en loyalitetspligt, som vedkommende tilsidesætter til fordel for ytringsfriheden.