Personlig Udviklings Samtale

Personlig Udvikling Samtale - PUS

En god PUS skal bidrage til, at vi i Fredensborg Kommune kan tilpasse os de konstante forandringer og fortsat lykkes med vores opgaver.

Den årlige PUS erstatter ikke den løbende dialog mellem leder og medarbejder, men er en mulighed for at løfte blikket og kigge på den daglige opgaveløsning.

PUS konceptet består af en beskrivelse af rammerne for PUS og for jeres metodefrihed.

Værktøjerne herunder er til inspiration og I har mulighed for at bruge andre værktøjer, hvis de passer bedre til jeres behov.

Læs også to fortællinger om PUS og TUS.

Kontakt

Center for Politik og Organisation, Charlotte Mandøe på chma@fredensborg.dk