Personalepolitiske vejledninger

Personalepo­lit­isk­e vejledninge­r

 

Fredensborg  Kommune er en attraktiv arbejdsplads og fundamentet for vores værdier og holdninger afspejles i vores personalepolitiske vejledninger.

Personalepolitik
Personalepolitikken er til dig, der vil vide mere om hvordan det vil sige at være ansat på en kommunens arbejdspladser - "Personalepolitikken" finder du her   

Sygefravær
Vejledningen fortæller om hvordan vi fremmer nærvær og håndterer fravær på arbejdspladsen - "Mere nærvær, mindre fravær" kan du læse her

Stress
Arbejdet med at forebygge, identificere og håndtere stress et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om - du kan læse mere i vejledningen "Forebyggelse og håndtering af Stress" her

Mobning, chikane og seksuelle krængelser
Vi skal have et godt psykisk arbejdsmiljø og ingen skal udsættes for mobning eller seksuel chikane i forbindelse med arbejdet - læs mere i vejledninger om forbyggelse, håndtering og procedure ved mobning og chikane

Vold og trusler
I Fredensborg Kommune skal det være sikkert og trygt at arbejde, derfor har vi nul-tolerance overfor vold og trusler om vold mod kommunens ansatte - læs mere i vejledningen "Forebyggelse- og håndtering af vold og trusler" her