Psykisk arbejdsmiljø

Indhold for Psykisk arbejdsmiljø

Stress rammer individuelt men skal løses i fællesskab


På denne side kan du læse om din arbejdsplads holdninger og værdier i forhold til stress, og hvordan vi arbejder med at forebygge og håndtere stress.

Vejledningen er skrevet til alle medarbejdere og ledere i kommunen og er udarbejdet i samarbejde med den personalepolitiske tænketank og Hovedudvalget.

Sådan forebygger og håndterer vi stress i Fredensborg Kommune - hent og læs den personalepolitiske vejledning

Du kan også læse vejledningen herunder samt finde nyttige link.

Psykisk arbejdsmilj­ø

Psykisk Arbejdsmiljø rummer mange aspekter, og det er nemt at fare vild i de mange faktorer i arbejdet, der har indvirkning på den psykiske trivsel.

Her på siden er det primært faktorer, som omfatter hele arbejdspladsen og de faktorer, der udgør en markant risiko for det psykiske arbejdsmiljø.

Har du brug for at komme i kontakt med arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde, så skriv til ham på bosa@fredenborg.dk

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde
telefon 21 57 78 87 
bosa@fredensborg.dk 

Krænkende handlinger - mobning og seksuel chikane

Vi skal have et godt psykisk arbejdsmiljø og ingen skal udsættes for mobning og seksuel chikane i forbindelse med arbejdet. Kommunen accepterer ikke mobning og seksuel chikane mellem kommunens ansatte.
 

Seksuel chikane

I Fredensborg Kommune tolererer vi ikke krænkelser eller nogen former for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane. Vi har som ledelse et ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø med en åbenhed til at tale om og håndtere eventuelle problemer. Det er vigtigt, at dette også er en del af kulturen i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.
 
Du har fire mulige veje, hvis du har brug for at tale med nogen. Som hovedregel vil det være din leder eller din leders leder, du skal gå til, hvis du oplever krænkende adfærd eller seksuel chikane. 
 
Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke oplever, at du kan bruge de almindelige kommunikationsveje, har vi ligeledes en whistleblower ordning, hvor du også har mulighed for at indberette alvorlige forseelser.
 
Det er vigtigt at påpege, at vi ser meget alvorligt på sådanne sager, og der vil kunne komme ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der har krænket eller chikaneret, i form af advarsler, forflyttelse eller afskedigelse. I alvorlige tilfælde kan der være tale om politianmeldelse og retslig forfølgelse.
 
Vi har i kommunen gældende vejledninger om håndtering og forebyggelse af seksuel chikane samt instrukser, som træder i kraft, hvis du oplever chikane. Med baggrund i tidens opmærksomhed på krænkende adfærd, vil vi på næstkommende hovedudvalg drøfte en opdateret version af vores vejledning.
 

Vold og trusler

Vi har udarbejdet en vejledning der skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge og håndtere vold, og trusler om vold på kommunens arbejdspladser. 

Se vejledning om Vold og Trusler

Læs også om akut krisehjælp 

Kontakt

Arbejdsmiljøkonsulent Bo Saarde

telefon 21 57 78 87

Indhold for Psykisk arbejdsmiljø