Overdragelse

Overdragels­e

I denne fase sættes projektet i drift og der sker en involvering i forhold til de interessenter der er berørt af projektet.

Når projektet afsluttes skal de økonomiske konsekvenser implementeres i budgettet.

Dette kan ske i form af omplaceringer inden for en bevilling.
Hvis projektet giver anledning til ændret budgetfordeling mellem politikområder, skal der udarbejdes en tillægsbevilling. 

Tillægsbevillingen skal tages med i forbindelse med en budgetrevision før ændringen kan implementeres i budgettet. 

Mål med overdragelse

  •  Sikre en forankring og ejerskab af projektet
  •  Foreløbig effektvurdering
  •  Evaluering med henblik på læring
  •  Officiel nedlukning af projekt

 Indhold i fasen

  •  Overdragelse af projektets resultat til driften
  •  Evaluering

Obligatorisk
 Styregruppen har konstateret, at projektets mål er nået.

Anbefalinger

  •  Inddrag en bred gruppe af interessenter
  •  Sørg for ledelsesopbakning
  •  Fejr, at projektet er nået i mål