Gennemførelse

Gennemførel­se

I denne fase arbejder projektet med de konkrete leverancer og navigerer og justerer efterhånden som nye indsigter opstår i projektet.

Det er også i denne fase at nye løsninger kan afprøves i mindre skala og der arbejdes med forskellige scenarier.

Mål med gennemførelsesfasen

  •  At projektets mål er nået
  •  Tidsplanen er overholdt 
  •  De aftalte produkter er leveret til den fastsatte kvalitet

Indhold i fasen
 Leverancerne gøres færdig

Obligatorisk
Projektbeskrivelsen opdateres ved væsentlige ændringer i projektets rammer (mål, ressourcer, deadlines, mm.)

Anbefalinger

  • Løbende opfølgning og justering af milepælsplan
  •  Revider løbende tidsplan
  •  Løbende møder med styregruppe
  • Test af leverancerne på projektets målgrupper
  • Implementeringsplan foreligger