Foranalyse

Foranalyse

Foranalysen ligger før den reelle projektstart. 

Formålet med foranalysen er at få overblik over projektets karakter, ambitioner, udfordringer, og afdække hvilke effekter man ønsker at opnå.

Kort sagt få et overblik over projektet.

Mål med foranalysen
Skabe grundlag for at beslutte om projektet skal igangsættes og hvordan det evt. skal gennemføres, herunder tidsplan og ressourcetræk. 

Indhold i fasen

  • Identificer problemstilling og potentiale
  • Afdæk problemstillingen
  • Inddrag relevante interessenter og aktører (interne og eksterne) 
  • Udfolde mulige leverancer og senarier
  • Udfolde mulig organisering af projekt
  • Præciser tids- og ressourceforbrug

Obligatorisk
Foranalysen dokumenteres med en foreløbig  projektbeskrivelse, som besluttes ledelsesmæssigt.  Herefter kan det egentlige projekt gå i gang og projektbeskrivelsen uddybes i planlægningsfasen.