Overfyldning, adgangsveje og fejlsorteringer

Overfyldnin­g, adgangsveje og fejlsorteri­ng

Alle beholdere ved institutionen skal kunne lukke, affaldet skal være korrekt sorteret og adgangsvejene skal være fri for blokeringer. Fyldes beholderne så låget gaber, bandes affaldet eller blokeres adgangsvejen af biler, cykler eller lignende, tømmes beholderen ikke ved ordinær tømning.

Ved manglende tømninger kan I gøre følgende:

  1. Omfordel affaldet, så lågene lukkes og bestil en ekstraordinær tømning.
  2. Fjern forhindringerne fra adgangsvejen og standpladsen/affaldsgården og bestil en ekstraordinær tømning.
  3. Fjern det fejlsorterede affald og bestil en ekstraordinær tømning.
  4. Kan det genanvendelige affald ikke adskilles fra restaffald, så bestil en ekstraordinær tømning af beholderen som restaffald.

Se jeres kommende tømmedage og tilmeld sms-service, så får du besked dagen inden tømmedag.
Affald hentes fra affaldsgården eller stanpladsen.