Affaldsgårde og -standplads

Affaldsgård­e og -standplads

Der er ikke noget krav i gældende affaldsbekendtgørelser om, at affaldsbeholdere skal stå indhegnet eller under overdække. Dog skal adgangsvej og standplads/affaldsgård leve op til gældende regler og krav.

Der kan også være forsikringsmæssige foranstaltninger, der har indflydelse på placering af standpladsen ved jeres institution.

Kontakt Team Service for mere information om udvidelse, ombygning og indretning af affaldsgården på evme@fredensborg.dk

Se Fredensborg Forsyning

Du kan læse mere om placering af skraldespande og se tømning af samme med mere. 

Fredensborg Forsyning