10 fraktioner affald

10 fraktioner

I Fredensborg Kommune er vi sammen om genanvendelse. For at reducere affaldsmængderne til forbrænding og øge genanvendelsen skal vi sortere affald i kommunale institutioner og ejendomme.
I løbet af de næste 4 år skal alle kommunale institutioner og ejendomme sortere de samme affaldstyper, som i private husholdninger: papir, glas, pap, metal, plast og restaffald. Affaldet skal sorteres indenfor såvel som udendørs.

10 fraktioner i kommunale institutioner og ejendomme
I løbet af de kommende år skal der sorteres i 10 fraktioner i kommunens egne institutioner og ejendomme.